U bent ondernemer en huurt een ruimte om uw product, dienst of wat dan ook aan te bieden aan uw klanten. Door de coronacrisis lopen uw bezoekersaantallen en daardoor uw inkomsten echter behoorlijk sterk terug, maar uw uitgaven gaan gewoon door. U zoekt mogelijkheden om ook te bezuinigen. Dat kan in gas, water en licht, internet, verzekeringen, telefoon en vele andere vaste lasten. Maar het liefste zou u minder huur betalen door corona. Maar kan dat wel? En wat zijn uw rechten dan?

 

Uw rechten

In de basis heeft u geen recht op huurverlaging. De verhuurder kan er immers ook niets aan doen dat u minder inkomsten heeft. In principe komt u alleen in aanmerking voor verlaging van huur als de verhuurder ergens in gebreke blijft. Qua rechten wordt gesteld: een recessie, een economische crisis of een ‘act of God’ (overmacht) zijn zaken waar de huurder rekening mee moet houden. Kortom, de verhuurder is hier niet verantwoordelijk voor.

 

Act of God

Het coronavirus zou beschouwd kunnen worden als een ‘act of God’. Het coronavirus zorgt ervoor dat u minder bezoekers krijgt en een mindere omzet draait. Maar nogmaals: de verhuurder blijft hier niet in gebreke. De verhuurder zorgt er nog altijd voor dat u dit onderkomen heeft. Ook voor de verhuurder zou een huurverlaging omzetverlies betekenen.

 

Veel juristen worstelen met deze vraag. Want hoewel het erg eenvoudig is, zou een huurverlaging de redding voor de ondernemer kunnen betekenen. Zou minder huur betalen door corona het verschil kunnen zijn tussen leven en dood.

 

Zoek samen een oplossing

Gelukkig denken veel verhuurders met de huurders en ondernemers mee. U wilt minder huur betalen door corona, de verhuurder zou mee kunnen bewegen en u de korting kunnen verschaffen. Vastgoedeigenaren en retailers hebben onlangs overigens een corona-akkoord bereikt en afspraken gemaakt: als de ondernemer 25% minder omzet genereert dan ‘normaal’, dan zou de verhuurder voor een bepaalde periode 50% van de normale huur kunnen vragen. Dit zijn voorlopige maatregelen, om elkaar ietwat tegemoet te komen. Betekent dat ook voor uw verhuurder? Wat zou u kunnen doen om uw huur te verlagen? Is het slechts een kwestie van contact opnemen met de verhuurder, of is er een andere, betere methode?